Koulutus- ja valmennuspalvelut

Valmennuspalvelumme on tarkoitettu henkilöasiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistymiseensä. Tarjoamme erilaisia palveluvaihtoehtoja:

YKSILÖLLINEN TYÖNHAKUVALMENNUS

Tavoitteena on henkilökohtaisen valmennuksen keinoin auttaa ja tukea asiakasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan työllistymisen saavuttamiseksi. Työnhakuvalmennuksessa valmentautuja asettaa omia tavoitteitaan ja tekee päätöksiä ja valintoja, toimien itse omien suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Työhönvalmentaja auttaa asiakasta purkamaan erilaisia työllistymien esteitä. Tavoitteenamme on kehittää asiakkaan motivaatiota ja sitoutumista työelämään pääsyn edistämiseksi.

TOIMINNALLINEN URAVALMENNUS

Toiminnallinen uravalmennus on työnhakijoille, jotka ovat kokonaan vailla ammatillista koulutusta, alanvaihtoa harkitsevia tai ovat palaamassa työelämään. Valmennuksen sisältö räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaisesti.

Kohderyhmänä ovat erityisesti kolmannen palvelulinjan asiakkaat, pitkään työttömänä olleet työnhakijat, vailla ammatillista koulutusta olevat työnhakijat, nuoret jne. Toiminnallisen uravalmennuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan valmiuksia sijoittua työmarkkinoille tai koulutukseen.

Valmennuksessa selkiytetään osallistujan käsitystä omista vahvuuksistaan, kehittämistarpeistaan ja mahdollisuuksistaan työmarkkinoilla. Osallistujia tuetaan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen suunnittelussa. Uravalmennuksessa tehdään tutustumiskäyntejä erilaisiin koulutus- ja työpaikkoihin.

TYÖNHAKUVALMENNUS

Työnhakuvalmennuksen tavoitteena on oman osaamisen tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen työnhaulle. Asiakas hakee valmennuksen kestosta riippuen vähintään 1 – 5 työpaikkaa valmennuksen aikana ja jokainen osallistuja laatii CV-netti kuvauksensa.

Valmennuksen päättyessä työnhakijalla on käyttökelpoinen työhakemus ja ansioluettelo, sekä selkeä kuva työnhaun prosessista ja alueen työmarkkinoista. Lisäksi tutustutaan sähköisiin työnhakukanaviin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen työnhaussa.

KIINNOSTUITKO? Ota yhteys työvoimavirkailijaan tai suoraan Porin Sininauhaan!

Johanna Huhtala, toiminnanjohtaja
puh. 040 720 5825
j.huhtala(at)porinsininauha.fi