Tuetusti tulevaisuuteen

Tuetusti tulevaisuuteen -hankkeen Johanna, Iida ja Janita toimivat ammatillisina tukihenkilöinä vankilataustaisille Satakunnassa. Tavoitteena on löytää oikeanlaiset palvelut yhdessä vangin, paikallisen verkoston ja vankilahenkilöstön kanssa. Työskentely on rinnalla kulkemista elämän kaikissa tilanteissa. Yksilötyöskentelyn keskiössä on nostaa esiin yksilön vahvuuksia rikollisen elämän ulkopuolelta. Työote on toiminnallinen ja osallistava: asiakkaat ovat mukana koko prosessin ajan suunnittelusta toteutukseen. Vertaisuutta hyödynnetään yksilö- sekä ryhmätyöskentelyssä.

Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen vankilasta sekä siviilistä ammattilaisten yhteydenottojen kautta. Lisäksi on aloitettu tekemään etsivää kriminaalityötä, jossa jalkaudutaan kohtaamaan kohdejoukkoon kuuluvia.