Avoimia työpaikkoja Porin Sininauhassa

TILTTI Peliongelmaisten tieto- ja tukipiste- työntekijöitä (2) (Stea 2020-2022)
Tiltti on uusi Stean tuella perustettava matalan kynnyksen tieto- ja tukipiste, joka tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea ongelmallisesti pelaaville ja heidän läheisilleen. Tiltti Satakunta toimii tiiviissä yhteistyössä Sininauhaliiton Peliklinikka Tiltin kanssa, luoden Tiltti-toimintamallin maakuntaan.

Hankekoordinaattori
Hankekoordinaattori vastaa hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Tehtäviin kuuluu mm.
• kasvokkainen asiakastyö Tiltin eri toimintamuodoissa
• asiakastyön arviointi, raportointi ja toiminnan kehittäminen
• viestintä ja verkostoyhteistyö

Tehtävä edellyttää sosiaali- tai terveysalan soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosionomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja). Etsimme riippuvuuksiin ja/tai rahapelihaittoihin perehtynyttä ammattilaista, jolla on ymmärrystä dialogisesta ja voimavarakeskeisestä työotteesta. Tehtävän hoitamisessa eduksi on työkokemus kriisissä olevan ihmisen kohtaamisesta ja ryhmien ohjaamisesta.
Arvostamme toimeen tarttuvaa ja kehittävää työotetta, hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja, kykyä kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti sekä valmiutta myös iltatyöskentelyyn. Työ edellyttää matkustamisvalmiutta.

Hanketyöntekijä (kokemustoimija)
Hanketyöntekijältä toivomme omakohtaista kokemusta ongelmallisesta pelaamista ja siitä toipumisesta. Hanketyöntekijän työtehtävänä on
• kasvokkainen asiakastyö Tiltin eri toimintamuodoissa (yksilö- ja ryhmätoiminnot)
• viestintä ja verkostoyhteistyö
• toiminnan arviointi ja kehittäminen yhdessä hankekoordinaattorin kanssa.
Eduksi katsotaan soveltuva sosiaali- ja terveysalan koulutus, joskaan se ei ole välttämätöntä. Työsuhteen aikana toivotaan henkilön suorittavan kokemusasiantuntijakoulutuksen. Arvostamme toimeen tarttuvaa ja kehittävää työotetta, hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja, kykyä kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti ja valmiutta myös iltatyöskentelyyn. Työ edellyttää matkustamisvalmiutta.

Porin Sininauha ry on vuodesta 1965 toiminut yleishyödyllinen yhdistys. Tehtävänämme on kulkea ihmisten rinnalla ja tukea heitä vaikeissa elämäntilanteissa. Tuotamme asumis- ja ensisuojapalveluita, järjestämme työllistämis- ja koulutuspalveluita sekä kehittämme toimintaa erilaisin hankkein. Toimintamme laajentuessa etsimme työntekijöitä erilaisiin työtehtäviin:

AGGREDI-työntekijöitä (2) (Stea 2020-2022)
Aggredi on 18-49-vuotiaisiin kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöihin keskittyvä hoidollinen työmuoto. Sen tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä. Asiakkuus ei edellytä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta, vaan ainoastaan halun tehdä asiat toisin. Hankkeen avulla tuodaan Helsinkimission kehittämä Aggredi- toiminta Satakuntaan.

Edellytämme Aggredi-työntekijöiltä soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta (esim. AMK), kykyä kohdata ihminen arvostavasti, sekä osaamista dialogisesta työotteesta. Eduksi katsotaan kokemus väkivaltatyöstä ja/tai päihderiippuvuuksista. Työ edellyttää matkustamisvalmiutta.

Tarjoamme kiinnostavan työn, vahvan tuen Helsinkimissiolta Aggredi-mallin käyttöönottoon, sekä hyvät mahdollisuudet osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Työn kesto on 3 vuotta ja se edellyttää Stean rahoitusta. Työ alkaa keväällä 2020 sopimuksen mukaan.

LÄHIHOITAJA ensisuojan yövuoroihin (kesätyö)
Työ ajoittuu kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Työaika on 115,5h/3 viikkoa, ja on pelkästään yövuoroa (klo 21-08). Työntekijän työtehtävänä on vastata itsenäisesti ensisuojan (ja asumisyksikön) toiminnasta työvuoronsa aikana. Työ sisältää asiakkaiden vastaanottamista, ohjaamista sekä aamiaisen valmistamista ja tarjoamista asiakkaille. Ensisuojassa yöpyy keskimäärin 3 henkilöä yössä. Asiakkaat voivat olla päihtyneitä.

Toivomme hakijalta taitoa kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti ja arvostaen. Eduksi katsotaan kokemus päihderiippuvaisten kanssa työskentelystä sekä kokemus yövuoroista. Edellytämme hakijalta lähihoitajan tutkintoa, mutta voimme huomioida myös opiskelun loppuvaiheessa olevat henkilöt.

Tarjoamme paikan hyvässä työyhteisössä, sekä hyvät työterveyshuollon palvelut. Noudatamme työsuhteissa yksityisen sosiaalipalvelualan TES:a. Lisätietoja Aggredista ja Tiltistä antaa toiminnanjohtaja Johanna Huhtala tiistaina 4.2. klo 11-15 ja keskiviikkona 5.2. klo 8-16 p.040 720 5825 tai Palvelupäällikkö Anu Louhelainen tiistaina 11.2. klo 8-16 ja torstaina 13.2. klo 12-16 p.045 647 3773, ja ensisuojatyöstä vastaava ohjaaja Hanna Laine, p.050 466 9399.

Lähetä meille vapaamuotoinen työhakemus ja ansioluettelo suosittelijoineen 17.2.2020 mennessä osoitteeseen j.huhtala@porinsininauha.fi. Hanketyöntekijöiden työhaastattelut pyritään pitämään 27.-28.2.