Porin Sininauha

Porin seudun VALO-valmennushanke

 • Porin Sininauha ry hallinnoi Euroopan Sosiaalirahaston ja Porin kaupungin rahoittamaa VALO-valmennushanketta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2016-31.12.2018. Hanke tarjoaa mahdollisuuden saada työkokemusta ja suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin. Valmennusta tarjotaan Poriin ja lähikuntiin.
 • Vuoden 2016 aikana Porin seudun VALO-valmennuksessa on ollut mukana 31 valmennettavaa. Rakennusalan perustutkinnon osatutkintoja suoritettiin 12 kappaletta ja Talonrakennusalan ammattitutkintoja 3 kappaletta.

Mitä VALO-valmennus tarjoaa?

 • Porin seudun VALO-valmennus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa rakennus- ja pintakäsittelyalan osatutkintoja työkokeilun, työelämäkokeilun tai palkkatuetun työn aikana.
 • Osatutkintoja on aloitettu suorittamaan Porin Sininauha ry:n pihapiirissä olevan vanhan asuintalon ja sen piharakennuksen kunnostamistöissä. Rakennukset on suojeltu ja ne entisöidään yhteistyössä Satakunnan Museon ja Porin kaupungin kanssa. Seuraavat työkohteet sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.
 • Jatkossa VALO-valmennusta tarjotaan myös muilla koulutusaloilla. Tämä toteutetaan yhteistyönä paikallisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa.
 •   Korjauskohde

Miten VALO-valmennus toimii?

 • VALO-valmennus perustuu tekemällä oppimiseen.
 • Oppiminen tapahtuu aidoissa työkohteissa mestari-kisälli -periaatteella. Tavoitteet räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
 • Työkohteissa opitut taidot todennetaan näytöllä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Suoritetuista näytöistä saa osatutkintotodistuksen.

Kenelle VALO-valmennus on tarkoitettu

VALO-valmennus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, joka

 • Haluaa päivittää osaamistaan ja valmiuksiaan työelämään varten
 • Haluaa aloittaa tai jatkaa ammatillisia opintoja
 • Haluaa sitoutua asettamiinsa tavoitteisiin

Miten VALO-valmennukseen pääsee

 • Uusia valmennettavia otetaan mukaan nonstop-periaatteella
 • Valmennuspaikan saaminen edellyttää TE-toimiston tai Työvoiman Palvelukeskuksen hyväksyntää
 • Asiasta voit tiedustella lisää VALO-valmennus- hankkeen yhteyshenkilöiltä

Mitä hyötyä VALO-valmennuksesta on valmentautujalle?

 • Valmentautujien tiedot ja taidot kehittyvät jakson aikana ja suoritettujen osatutkintojen (koko tutkinnon) ja tarvittavien korttikoulutusten myötä, työllistymismahdollisuudet paranevat.
 • Valmentautujia tuetaan ja valmennetaan koko jakson sekä elämänhallinnan, että työmarkkinakelpoisuuden edistämisen näkökulmista ja näin asiakas saa vahvaa pohjaa siirtyäkseen työelämään tai koulutukseen.
 • Vaihtoehtoinen toimintatapa, käytännönläheinen ja osallistava, luo uudenlaista innostumista valmentautujille
 • Räätälöity, yksilöllinen palvelu kannustavien valmentajien ja työyhteisön tuella, vertaistuellisuus ja yhteistoiminnallisuus vahvistavat valmentautujaa – itseluottamus ja elämänhallinta lisääntyvät
 • VALO-valmennuksen yritysyhteyksien (erityisesti rakennusala) avulla avautuu mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille

VALO-valmennuskumppanuus

 • Kutsumme työnantajat, yhdistykset ja oppilaitokset mukaan VALO-valmennuskumppaneiksi
 • Porin seudun VALO-valmennushanke tarjoaa alueen kolmannen sektorin toimijoille palvelua, jolla voidaan nostaa esiin heidän toiminnastaan erilaisia työprosesseja ja opinnollistaa niitä.
 • Opinnollistettujen prosessien kautta lisätään työttömien työnhakijoiden taitoja ja ammattiosaamista sekä lisätään välityömarkkinasektorin työllistämisen vaikuttavuutta.
 • VALO-kumppanina saat tueksesi myös valtakunnallisen VALO-verkoston keskitetyt tuki- ja osaamispalvelut. Valo-valmennusta toteutetaan jo yli 30 toimipisteessä ympäri Suomen.
 • Yhdistetään asiantuntijoiden osaaminen ja mahdollistetaan ammatillisen koulutuksen osatutkintojen suorittaminen ja työelämävalmiuksien parantaminen työssä oppien.


Kiinnostuitko mahdollisuuksista

Ota rohkeasti yhteyttä, VALO-valmennustiimi on sinua varten!

Hannele Tuomainen, palvelupäällikkö
Koulutus- ja valmennuspalvelut
puh. 045 667 4430
h.tuomainen(at)porinsininauha.fi

Suvi Kuoppa
Puhdistuspalvelualan valmentaja
puh. 044 068 4968
s.kuoppa(at)porinsininauha.fi

Anne Mikkilä
Valmentaja, yksilövalmentaja
puh. 045 667 3161
a.mikkila(at)porinsininauha.fi

Pasi Suominen
Valmentaja, rakennusala
puh. 045 667 3053
p.suominen(at)porinsininauha.fi

Harri Rosu
Valmentaja, rakennusala
puh. 045 691 6573
h.rosu@porinsininauha.fi

www.valo-valmennus.fi

www.facebook.com/valovalmennus