Porin seudun VALO-valmennushanke

 • Porin Sininauha ry hallinnoi Euroopan Sosiaalirahaston ja Porin kaupungin rahoittamaa VALO-valmennushanketta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2016-31.12.2018. Hanke tarjoaa mahdollisuuden saada työkokemusta ja suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin. Valmennusta tarjotaan Poriin ja lähikuntiin.
 • Vuoden 2016 aikana Porin seudun VALO-valmennuksessa on ollut mukana 31 valmennettavaa. Rakennusalan perustutkinnon osatutkintoja suoritettiin 12 kappaletta ja Talonrakennusalan ammattitutkintoja 3 kappaletta.

Mitä VALO-valmennus tarjoaa?

 • Porin seudun VALO-valmennus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa rakennus- ja pintakäsittelyalan osatutkintoja työkokeilun, työelämäkokeilun tai palkkatuetun työn aikana.
 • Osatutkintoja on aloitettu suorittamaan Porin Sininauha ry:n pihapiirissä olevan vanhan asuintalon ja sen piharakennuksen kunnostamistöissä. Rakennukset on suojeltu ja ne entisöidään yhteistyössä Satakunnan Museon ja Porin kaupungin kanssa. Seuraavat työkohteet sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.
 • Jatkossa VALO-valmennusta tarjotaan myös muilla koulutusaloilla. Tämä toteutetaan yhteistyönä paikallisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa.
 •   Korjauskohde

Miten VALO-valmennus toimii?

 • VALO-valmennus perustuu tekemällä oppimiseen.
 • Oppiminen tapahtuu aidoissa työkohteissa mestari-kisälli -periaatteella. Tavoitteet räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
 • Työkohteissa opitut taidot todennetaan näytöllä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Suoritetuista näytöistä saa osatutkintotodistuksen.

Kenelle VALO-valmennus on tarkoitettu

VALO-valmennus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, joka

 • Haluaa päivittää osaamistaan ja valmiuksiaan työelämään varten
 • Haluaa aloittaa tai jatkaa ammatillisia opintoja
 • Haluaa sitoutua asettamiinsa tavoitteisiin

Miten VALO-valmennukseen pääsee

 • Uusia valmennettavia otetaan mukaan nonstop-periaatteella
 • Valmennuspaikan saaminen edellyttää TE-toimiston tai Työvoiman Palvelukeskuksen hyväksyntää
 • Asiasta voit tiedustella lisää VALO-valmennus- hankkeen yhteyshenkilöiltä 

Mitä hyötyä VALO-valmennuksesta on valmentautujalle?

 • Valmentautujien tiedot ja taidot kehittyvät jakson aikana ja suoritettujen osatutkintojen (koko tutkinnon) ja tarvittavien korttikoulutusten myötä, työllistymismahdollisuudet paranevat.
 • Valmentautujia tuetaan ja valmennetaan koko jakson sekä elämänhallinnan, että työmarkkinakelpoisuuden edistämisen näkökulmista ja näin asiakas saa vahvaa pohjaa siirtyäkseen työelämään tai koulutukseen.
 • Vaihtoehtoinen toimintatapa, käytännönläheinen ja osallistava, luo uudenlaista innostumista valmentautujille
 • Räätälöity, yksilöllinen palvelu kannustavien valmentajien ja työyhteisön tuella, vertaistuellisuus ja yhteistoiminnallisuus vahvistavat valmentautujaa – itseluottamus ja elämänhallinta lisääntyvät
 • VALO-valmennuksen yritysyhteyksien (erityisesti rakennusala) avulla avautuu mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille

VALO-valmennuskumppanuus

 • Kutsumme työnantajat, yhdistykset ja oppilaitokset mukaan VALO-valmennuskumppaneiksi
 • Porin seudun VALO-valmennushanke tarjoaa alueen kolmannen sektorin toimijoille palvelua, jolla voidaan nostaa esiin heidän toiminnastaan erilaisia työprosesseja ja opinnollistaa niitä.
 • Opinnollistettujen prosessien kautta lisätään työttömien työnhakijoiden taitoja ja ammattiosaamista sekä lisätään välityömarkkinasektorin työllistämisen vaikuttavuutta.
 • VALO-kumppanina saat tueksesi myös valtakunnallisen VALO-verkoston keskitetyt tuki- ja osaamispalvelut. Valo-valmennusta toteutetaan jo yli 30 toimipisteessä ympäri Suomen.
 • Yhdistetään asiantuntijoiden osaaminen ja mahdollistetaan ammatillisen koulutuksen osatutkintojen suorittaminen ja työelämävalmiuksien parantaminen työssä oppien.


Kiinnostuitko mahdollisuuksista

Ota rohkeasti yhteyttä, VALO-valmennustiimi on sinua varten!

Hannele Tuomainen, hankepäällikkö
puh. 045 667 4430
h.tuomainen(at)porinsininauha.fi

Anne Mikkilä, valmentaja
puh. 045 667 3161
a.mikkila(at)porinsininauha.fi

Pasi Suominen, valmentaja, rakennusala
puh. 045 667 3053
p.suominen(at)porinsininauha.fi

www.valo-valmennus.fi

www.facebook.com/valovalmennusPäivitetty 20.2.2018    © 2013 - 2018 Porin Sininauha & Dynamic Solutions