Julkaisut

Opinnäytetyöt ja tutkimukset

Ahola, Meeri: ”Läpällä heitettyjen sanojen taakse on helppo piiloutua”. Nuorten nettikiusaamiskokemusten yhteys mielen hyvinvointiin (AMK)

Huhtala, Johanna: Voiko väkivallan käytöstä luopua? : Viranomaisten ja väkivaltaa tehneiden näkemyksiä väkivallan syistä ja siitä irtautumisesta (Pro-gradu)

Iinainen, Helena: ”Porin Sininauhan hyvän kotikäyntityön käytännöt” (AMK)

Jokisuo, Inka: ”Päiväkirjasovellus kuntoutumisprosessia tukemassa” (AMK)

Kaasinen, Amanda: ”Porin Sininauha ry:n toiminnan kehittämistarpeet sidosryhmien näkökulmasta” (AMK)

Koskinen, Iida: ”Sosku-kahvit: Sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittäminen Porissa” (YAMK)

Laine, Hanna: ”Omaohjaajan työkalupakki Porin Sininauhan työntekijöille” (AMK)

Lilja, Carita: Asiakassuhteen merkitys rikostaustaisen henkilön arjessa : Tuetusti tulevaisuuteen -hankkeessa   (AMK)

Lindeman, Rainer: ”Asunnottomuus Porin Sininauha Ry:n ensisuojan asiakkaan näkökulmasta” (AMK)

Louhelainen, Anu: ”Voi ku tällaista olis ollu jo silloin, ku mä olin nuori… vois olla et elämä olis ihan toisin ny..” Porin Sininauha ry:n Tuetusti Tulevaisuuteen -hankkeen arviointitutkimus (YAMK)

Louhelainen, Anu: ”Erittäin hyvä paikka asua” laatukäsikirjat päihdekuntoutujien asumispalveluihin (AMK)

Siltaniemi, Tarja: ”Informaatiopiste ADHD:sta ja Aspergerin
oireyhtymästä Porin vesitornin puiston
Vankimessuilla 6.6.2019″ (AMK)

Vuorisalo, Kati: Läheistyö päihdekuntoutujien tuetussa asumisyksikössä : asukkaiden ja läheisten näkemyksiä (AMK)

Teokset

Tuetusti tulevaisuuteen – hankkeen valokuvanäyttely ”Ihmisen osa”