Rekry

Luova –hankkeen koordinaattori (määräaikainen, 1 vuosi)

Luova –hanke on STEAn rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on riippuvuussairauksista kärsivien asiakkaiden osallisuuden ja voimavarojen vahvistuminen luovien menetelmien keinoin. Tarkoituksena on kokeilla ja kehittää erilaisia luovia menetelmiä aktiivisten päihteidenkäyttäjien sekä päihdekuntoutujien kanssa tehtävän psykososiaalisen työn tueksi. Hankkeen aikana koordinaattori ohjaa menetelmäpajoja yhdessä muun henkilökunnan kanssa, kouluttaa Sininauhan työntekijöitä menetelmien käyttöönottamiseksi, sekä koostaa menetelmäkäsikirjan jatkotyön tueksi.

Koordinaattori vastaa toiminnan toteuttamisesta. Tehtäviin kuuluu mm.

  • erilaisten luovien toimintojen ja ryhmien suunnittelu ja ohjaaminen yhdessä henkilökunnan muiden jäsenten kanssa
  • luovien menetelmien toteutukseen soveltuvan tarpeiston suunnittelu ja koonti
  • päihdetyöhön soveltuvien luovien menetelmien käsikirjan koonti myöhempää asiakastyötä varten sekä henkilökunnan kouluttamisen menetelmien käyttöönotossa
  • asiakkaiden motivointi ja osallisuuden tukeminen
  • toiminnan vaikutusten arviointi, kirjallinen raportointi sekä toiminnan kehittäminen

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta (esim. sosiaali-, kasvatus- tai taidealan tutkinto) sekä osaamista luovien ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalan työssä. Ymmärrys dialogisesta ja voimavarakeskeisestä työotteesta sekä taito kohdata erilaisista tilanteissa olevia asiakkaita on välttämätöntä. Lisäksi tehtävän hoitamisessa eduksi on työkokemus ryhmien ohjaamisesta sekä päihde- ja mielenterveystyöstä.

Arvostamme toimeen tarttuvaa ja kehittävää työotetta, innostuneisuutta yhteiskehittämiseen, hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä innostaa ja motivoida asiakkaita. Toivomme valmiutta myös satunnaiseen iltatyöskentelyyn.

***

Tarjoamme valitulle työpaikan hyvässä työyhteisössä ja kehittyvässä organisaatiossa, joka tekee merkityksellistä, monipuolista työtä ihmisten parissa. Tarjoamme mm. hyvät työterveyshuollon palvelut. Noudatamme palkkauksessa ja työsuhteissa yksityisen sosiaalipalvelualan TES:a. Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Johanna Huhtala p.040 720 5825. Tehtävä alkaa elo-syyskuussa 2021.

Lähetäthän hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköpostitse viimeistään 23.5.2021 osoitteeseen j.huhtala@porinsininauha.fi. Haastattelut pyritään toteuttamaan kesäkuun alussa. Työsuhde alkaa syksyllä 2021 sopimuksen mukaan. Luova –hankkeen kesto on 12 kuukautta.