Rekry

VASTAAVA TYÖNTEKIJÄ ASUMISPALVELUIHIN, vakituinen (sairaanhoitaja AMK)

Etsimme päihdeongelmaisten tuetun asumisen yksikkö Varikkoon vastaavaa työntekijää vakituiseen työsuhteeseen. Yksikkö toimii asunto ensin-mallin mukaisesti. Sen toimintaperiaatteisiin kuuluu, että akuutti päihdeongelma ja päihteiden käyttö ei ole asumisen este, vaan asuminen turvataan tukipalveluin, ja tarvittavat sosiaalisen kuntoutumisen prosessit käynnistetään asumisen vakiinnuttua.

Vastaava työntekijä toimii lähiesimiehenä yksikön viidelle työntekijälle. Tehtävän keskeisiä kokonaisuuksia ovat asumisyksikön arjen organisoiminen, toiminnan kehittäminen yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa, sidosryhmäyhteistyö, osallistuminen asiakastyöhön, työvuorosuunnittelu ja muut lähiesimiestehtävät, sekä yksikön talouden seuranta. Asumisyksikön vastaava työntekijä osallistuu myös Sininauhan johtoryhmätyöskentelyyn ja siten koko yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Edellytämme hakijalta:
– sairaanhoitaja (AMK)-tutkintoa
– johtamiskoulutusta ja työkokemusta esimiestehtävistä
– erinomaisia vuorovaikutustaitoja
– oma-aloitteellisuutta ja aktiivista työotetta
– organisointikykyä

Eduksi katsotaan:
– kokemus päihdeongelmaisten kanssa tehtävästä työstä ja asumispalveluista
– innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta
– asunto ensin- mallin ja haittoja vähentävän työn tuntemus
– tehtävän hoitamista tukeva lisäkoulutus

Edellytämme hakijalta sitoutumista yhdistyksen arvoihin ja palvelulupaukseen. Porin Sininauha ry tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä kehittyvässä organisaatiossa ja hyvässä työyhteisössä.

Tarjoamme työntekijöillemme hyvät työterveyshuollon palvelut. Työsuhteissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelo osoitetaan Porin Sininauha ry:n hallitukselle ja toimitetaan 31.3.2021 mennessä sähköpostitse osoitteella a.louhelainen@porinsininauha.fi.

Lisätietoja tehtävistä antaa kehittämisjohtaja Anu Louhelainen (p.045 647 3773).