Kuuluuko läheisen ääni? -koulutus 4.5.

KOULUTUSILTAPÄIVÄ LÄHEISILLE JA AMMATTILAISILLE 4.5.2022
Paikka: Porin Sininauha, Muistokatu 18 28120 Pori
Linkki kutsuun tässä

12:30
Kahvitarjoilu
13:00
Avaussanat / Anu Louhelainen,
Porin Sininauha ry
Läheisen puheenvuoro / Jaana Fröjdal,
Irti huumeista ry
14:00
Myrskyn silmässä – Miten
päihderiippuvaisen läheinen selviää
kuivin jaloin? Näkökulmaa läheisen
kohtaamisesta sekä auttamisesta
ammattilaisen silmin. /
Emma Häkkinen, Sininauhaliitto
14:45
Lasinen lapsuus / Anu Louhelainen,
Porin Sininauha ry
Päivän päätös / Veera Gustafsson,
Porin Sininauha ry