VALO-valmennuspaja

 • Porin Sininauha ry:n VALO-valmennuspaja on nuorisolain alainen valtakunnalliseen Työpajayhdistykseen kuuluva nuorten työpaja.
 • Liikkuva työpaja tarjoaa mahdollisuuden saada työkokemusta ja suorittaa ammatillisen tutkinnon osia rakennus- ja pintakäsittelyaloilta näyttötutkinnoin.
 • VALO-valmennuspaja jatkaa 2018 päättyneen Valo-valmennushankkeen luotsaamaa työtä valmentautujien kanssa osa- ja kokotutkintojen suorittamisessa erilaisessa oppimisympäristössä rakennusalan todellisissa työkohteissa.

Mitä VALO-valmennuspaja tarjoaa?

 • VALO-valmennuspaja tarjoaa mahdollisuuden suorittaa rakennus- ja pintakäsittelyalan osa- tai koko tutkintoja työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan tai palkkatuetun työn aikana.
 • Valo-valmennuspaja tarjoaa jonkin verran myös puhdistuspalvelu- sekä hoito- ja ohjausalojen tutkinnonosien suorittamismahdollisuuksia.

Miten VALO-valmennuspaja toimii?

 • VALO-valmennus perustuu tekemällä oppimiseen.
 • Oppiminen tapahtuu aidoissa työkohteissa mestari- kisälli -periaatteella. Tavoitteet räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
 • Työkohteissa opitut taidot todennetaan näytöllä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Suoritetuista näytöistä saa osa- tai koko tutkintotodistuksen.

Kenelle VALO-valmennuspaja on tarkoitettu

VALO-valmennuspaja on nuorten työpaja ja se on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, joka

 • on 18-29 -vuotias
 • haluaa aloittaa tai jatkaa ammatillisia opintoja erilaisessa oikeassa työympäristössä
 • haluaa saada työkokemusta tai tutustua rakennus- ja pintakäsittelyaloihin
 • haluaa sitoutua asettamiinsa tavoitteisiin

Miten VALO-valmennuspajalle pääsee

 • Uusia valmennettavia otetaan mukaan nonstop-periaatteella
 • Valmennuspaikan saaminen edellyttää TE-toimiston tai Työvoiman Palvelukeskuksen (TYP) hyväksyntää. Ota yhteyttä omaan työntekijääsi!
 • Asiasta voit tiedustella myös VALO-valmennuspajan yhteyshenkilöiltä

Mitä hyötyä VALO-valmennuspajasta on valmentautujalle?

 • Valmentautujan tiedot ja taidot kehittyvät pajajakson aikana ja suoritettujen osatutkintojen (koko tutkinnon) myötä jatko-opinto- tai työllistymismahdollisuudet paranevat.
 • Valmentautujaa tuetaan ja ohjataan koko jakson ajan elämänhallinnan ja jatko-opiskelun sekä työmarkkinakelpoisuuden edistämisen näkökulmista.
 • Vaihtoehtoinen käytännönläheinen ja osallistava toimintamalli luo uudenlaista innostumista valmentautujille.
 • Räätälöity, yksilöllinen ohjaus kannustavien valmentajien ja työyhteisön tuella, vertaistuellisuus ja yhteistoiminnallisuus vahvistavat valmentautujaa myös sosiaalisesti ja valmentautujan itseluottamus ja elämänhallinta lisääntyvät.
 • VALO-valmennuspajan yritysyhteyksien (erityisesti rakennusala) avulla avautuu mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.

VALO-valmennusmalli

Porin Sininauha ry: n VALO-valmennuspaja käyttää tutkintojen suorittamisessa valtakunnallista VALO-valmennusmallia, joka on käytössä kymmenissä toimipisteissä ympäri Suomea. VALO-valmennusmalli mahdollistaa

 • opintojen suorittamista työmarkkinatuella sivutoimisena opiskelijana kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä.
 • mahdollisia kokeilu- tai näyttöjaksoja rakennusalan yrityksissä.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, VALO-valmennuspajan tiimi on sinua varten!

Anne Mikkilä
Valmentaja, yksilövalmentaja
puh. 045 667 3161
a.mikkila(at)porinsininauha.fi

www.facebook.com/Valo-valmennuspaja Porin Sininauha ry

www.valo-valmennus.fi

www.facebook.com/valovalmennus